BLOC EN CONSTRUCCIÓ

El bloc temàtic en Seguretat i Salut Laboral, confeccionat per la secció sindical de CCOO de Parcs i Jardins de Barcelona I.M.
Podeu fer consultes i suggeriments a l'adreça de correu d'aquest bloc... salutccooparcs@gmail.com
SALUT

Aquest bloc a restat inactiu uns tres anys. Intentem recuperar el seu funcionament, encara que previsiblement sigui per poc temps. Han deixat de funcionar alguns enllaços, procurarem restablir-los o substituir-los progresivament. Disculpeu les molesties.

dimecres, 4 d’abril de 2012

Posicionament de CCOO davant les irregularitats en les garanties de seguretat de les Plataformes elevadores

El passat dia 27 de febrer , es va portar a terme una sessió informativa sobre les prestacions i característiques d’unes noves plataformes elevadores de la marca GENIE i un nou model de camió amb plataforma subministrades per l’empresa adjudicatària de venda i lloguer de maquinària AFRON S.A. El tècnic de l’empresa AFRON S.A.  que va exposar la maquinària va declarar que les esmentades plataformes disposaven d’un dispositiu acústic que avisava a l’operari de la màquina en el moment de sobrepassar la inclinació  màxima que la plataforma podia admetre, i que en cas de superar aquest límit hi havia un risc de bolcar l’aparell. També va deixar clar que el treballador en qualsevol dels casos era responsable de les conseqüències derivades de la no percepció de l’avís sonor.

Davant d’aquesta situació, i comptant amb anteriors antecedents d’accidents amb plataformes elevadores a l’Institut, els delegats de prevenció vam adreçar un escrit al responsable de Seguretat i Salut demanant-li la paralització de la maquinària que no oferia les garanties de seguretat necessàries als treballadors adscrits a les brigades de poda, proposant-li la incorporació d’un sistema de bloqueig o de parada a les plataformes en el moment de superar la inclinació màxima admesa, tal i com venien oferint la resta de les plataformes que s’havien utilitzat fins al moment. Amb posterioritat als fets produïts, els delegats vam rebre contestació de l’empresa al nostre escrit,comunicant la decisió de retirar les plataformes elevadores de les brigades de poda amb l’objectiu de garantir tots els sistemes de seguretat requerits en el funcionament de la maquinària. Cal remarcar que les plataformes, a més de no complir amb les mesures de seguretat necessàries per l’activitat a la que estaven destinades, tampoc s’ajustaven a les condicions especificades en els plecs tècnics de l’expedient de contractació.

CCOO, que també va presentar un escrit demanant la paralització de les màquines fins que no se les incorporessin els mecanismes de seguretat pertinents, recorda que és responsabilitat de la Direcció de l’empresa l’establir les mesures preventives i els controls oportuns per tal de garantir la salut i la protecció dels treballadors/es. En cap cas, la llei admet que en el treballador/a recaigui la responsabilitat sobre l’existència d’un risc o la probabilitat de produir-se un accident sobre el mateix treballador usuari o a possibles terceres persones, per una falta de protecció lligada a un equip de treball. > llegir noticia al Punt