BLOC EN CONSTRUCCIÓ

El bloc temàtic en Seguretat i Salut Laboral, confeccionat per la secció sindical de CCOO de Parcs i Jardins de Barcelona I.M.
Podeu fer consultes i suggeriments a l'adreça de correu d'aquest bloc... salutccooparcs@gmail.com
SALUT

Aquest bloc a restat inactiu uns tres anys. Intentem recuperar el seu funcionament, encara que previsiblement sigui per poc temps. Han deixat de funcionar alguns enllaços, procurarem restablir-los o substituir-los progresivament. Disculpeu les molesties.

dilluns, 14 de febrer de 2011

Comitè de Seguretat i Salut Laboral dia 3 de febrer de 2011

El dia 3 de febrer de 2011 va tenir lloc una nova sessió del CSSL de Parcs i Jardins de Barcelona I.M., amb els següents punts proposats com a ordre del dia:

Per part de l'Institut
 1. Aprovació i signatura de les actes anteriors.
 2. Planificació 2011.
 3. Protocol d’addiccions
 4. Protocol d’assetjament.
 5. Concurs Vigilància de la Salut.
 6. Millores al Centre de Treball.
Per part de les persones delegades de prevenció
 1. Vestuario de invierno.
 2. Obras centros de trabajo (licitación 092/10).
 3. Tabla de estiramientos brigadas de jardinería
 4. IMD.
 5. Varios.