BLOC EN CONSTRUCCIÓ

El bloc temàtic en Seguretat i Salut Laboral, confeccionat per la secció sindical de CCOO de Parcs i Jardins de Barcelona I.M.
Podeu fer consultes i suggeriments a l'adreça de correu d'aquest bloc... salutccooparcs@gmail.com
SALUT

Aquest bloc a restat inactiu uns tres anys. Intentem recuperar el seu funcionament, encara que previsiblement sigui per poc temps. Han deixat de funcionar alguns enllaços, procurarem restablir-los o substituir-los progresivament. Disculpeu les molesties.

diumenge, 5 de desembre de 2010

Comitè de Seguretat i Salut Laboral dia 2 de desembre de 2010

El dia 2 de desembre es va fer una nova sessió del CSSL, amb les següents propostes com a punts de l'ordre del dia. Oportunament us comunicarem un resum de la sessió.

Punts proposats                                             
Per l'Institut                                                    Pels delegats i delagada de Prevenció