BLOC EN CONSTRUCCIÓ

El bloc temàtic en Seguretat i Salut Laboral, confeccionat per la secció sindical de CCOO de Parcs i Jardins de Barcelona I.M.
Podeu fer consultes i suggeriments a l'adreça de correu d'aquest bloc... salutccooparcs@gmail.com
SALUT

Aquest bloc a restat inactiu uns tres anys. Intentem recuperar el seu funcionament, encara que previsiblement sigui per poc temps. Han deixat de funcionar alguns enllaços, procurarem restablir-los o substituir-los progresivament. Disculpeu les molesties.

dimarts, 7 de setembre de 2010

REQUERIMENTS D'INSPECCIÓ DE TREBALL

Hem tingut coneixement que, el 26 de juliol, Inspecció de Treball va emetre tres nous requeriments a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona. A instàncies de tres denúncies de les persones delegades de prevenció. Dos dels requeriments, són instant a lliurar la informació sobre canvis organitzatius i, una tercera, requerint el compliment del reglament del Comitè de Seguretat i Salut. Des de CCOO exigim el correcte compliment dels requeriments i, advertim, que pensem que és el moment de ser més agosarats en la estratègia per fer complir les normes de seguretat laboral, especialment, encaminats a obligar a fer invertir els diners del pla per millorar els centres de treball allà on s’incompleixen les normes i per corregir aquest incompliments, si cal, a base de denúncies, no es pot deixar que es llancin els diners sense complir el que la llei exigeix.

1.- “Se REQUIERE a la empresa para que de forma inmediata complete a los representantes de los trabajadores, la información acerca de los cambios y reorganización del trabajo del personal de brigadas especiales de fin de semana.”

2.- “Se REQUIERE a la empresa para que de forma inmediata complete a los representantes de los trabajadores, la información acerca de los cambios de funciones y reorganización del trabajo del personal de brigadas nocturnas de aplicaciones fitosanitarias.”

3.- “Se REQUIERE a la empresa para que de forma inmediata entregue a los delegados de prevención las tarjetas identificativas.”